ທັດສະນະໂຮງງານ

 ຮູບກຸ່ມລູກຄ້າ 

555

ກອງປະຊຸມການຜະລິດ

factory01
factory02
IMG_7381
factory08
factory05
factory06
factory07

ງານວາງສະແດງຮູບພາບພິເສດຂອງອິນເດຍ

factory01